De ratio van cultuur

De rode draad in mijn benadering van opdrachten kan worden samengevat als: De ratio van cultuur.

Bij cultuur gaat het om de sector van kunst, cultuur en erfgoed. Maar cultuur gaat evenzeer over de wijze waarop de mensen in de organisatie met elkaar samenwerken.

Voor mij staat de analyse centraal, als basis om de vraag te kunnen beantwoorden “Aan welke knoppen kan je draaien, met welke effecten?” of: “Als ik A wil bereiken, aan welke knoppen moet ik dan draaien, op welke manier?”

Mijn ervaring heeft me geleerd dat cultuur het resultaat is van hoe mensen met elkaar omgaan. Veranderen van cultuur vereist daarom veranderen van werkwijzen, van manieren van doen en vooral ook van communiceren. Het vereist zogezegd een aanpak die is gebaseerd op logica en begrip van hoe de manieren van doen en communiceren in elkaar zitten. Al kan die aanpak wel zo worden vormgegeven dat hij aanspreekt en verleidt.

Waar het gaat om de sector ‘kunst, cultuur en erfgoed’ heb ik dit gedachtengoed uitgewerkt in de ‘Culturele waardenkaart’. Waar het gaat om cultuur als wijze waarop de mensen in de organisatie met elkaar samenwerken heb ik dat gedaan in mijn boek ‘Succesvol doelen bereiken’.