De ratio van cultuur

De rode draad in mijn benadering van opdrachten kan worden samengevat als: De ratio van cultuur.

Bij cultuur gaat het om de sector van kunst, cultuur en erfgoed. Maar cultuur gaat evenzeer over de wijze waarop de mensen in de organisatie met elkaar samenwerken: “Cultuur is een oneindige dialoog die ons verrijkt door ons te voeden met ervaringen, kennis en vooral uitwisselingen van gedachten.” *)

Voor mij staat de analyse centraal, als basis om de vraag te kunnen beantwoorden “Aan welke knoppen kan je draaien, met welke effecten?” of: “Als ik A wil bereiken, aan welke knoppen moet ik dan draaien, op welke manier?”

Mijn ervaring heeft me geleerd dat cultuur het resultaat is van hoe mensen met elkaar in de dagelijkse praktijk van de organisatie omgaan en hoe dit is geëvolueerd uit het verleden. Veranderen van cultuur vereist daarom een doordacht proces van veranderen van werkwijzen, van manieren van doen en vooral ook van communiceren, totdat een volgende fase van omgaan met elkaar goed is verankerd in de hoofden van de mensen.  Duurzaam veranderen van cultuur lukt niet met ‘kunstjes’; helaas blijven veel organisaties dat toch proberen. Het vereist een aanpak die is gebaseerd op logica en begrip van hoe de manieren van doen en communiceren van de organisatie in elkaar zitten. Van belang is die wijzen van werken en communiceren samen met de mensen uit de organisatie te herontwerpen en hun te begeleiden bij het toepassen en internaliseren van de nieuwe cultuur.  En dat natuurlijk op een wijze die aanspreekt en verleidt.

Waar het gaat om cultuur als wijze waarop de mensen in de organisatie met elkaar samenwerken heb ik dit gedachtengoed uitgewerkt in mijn boek ‘Succesvol doelen bereiken’.  Specifiek voor voor culturele en maatschappelijke instellingen heb ik aanvullend hierop de ‘Culturele waardenkaart’ ontwikkeld.

*) Carlo Rovelli, Helgoland, Nederlandse vertaling tweede druk maart 2021, p 151.