Bekostiging en financiering

Begeleiden bestuur en ambtelijke top bij kerntakendiscussies en heroverwegings-operaties
 • Gemeente Kampen, 2005
 • Gemeente Rozenburg, 2006
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam, 2007
 • Gemeente Tiel, 2007
 • Deelgemeente Amsterdam-Zuideramstel, 2008
 • Gemeente Helmond, 2009
 • Gemeente Epe, 2009
 • Gemeente Ridderkerk, 2010
 • Gemeente Gulpen-Wittem, 2010
 • Gemeente Winterswijk, 2011
 • Gemeente Oldambt, 2011
 • Gemeente Heumen, 2012
 • Gemeente Twenterand 2013
 • Gemeente Noordenveld, 2014
 • Regio Twente, 2014
 • Gemeente Weert, 2015
Verandertrajecten en evaluaties van P&C-processen
 • Gemeente Groningen, Evaluatie processen van jaarrekening en begroting, 2018
 • Gemeente Arnhem, Nieuwe visie, structuur en cultuur van financiële kolom, 2016
 • Gemeente Doesburg, Financiële functie, 2016
 • Gemeente Lelystad, Sturing en beheersing van P&C-processen, 2013
 • Provincie Fryslân Ontwikkelen nieuwe visie voor afdeling Financiën, 2012
 • Gemeente Deventer Kwaliteit en kosten financiële functie, 2009
 • Gemeente Echt-Susteren Ontwikkelen visie op auditsysteem, 2007
 • Gemeente Katwijk, Instrumenten en processen van P&C, 2007
 • Gemeente Zoetermeer, Werking P&C-systeem met ‘checks en balances’, 2006
 • Provincie Zuid-Holland, Invoeren beleid en administratie BTW, 2002-2005
 • Gemeente Lelystad, Verbeteren treasury, 2004
 • Gemeente Almere, Invoeren BBV en vernieuwen verordeningen en organisatiestatuut, 2003
Overige financiële analyses
 • Deventer Schouwburg, Meerjarenbegroting, 2018
 • Gemeente Veenendaal, Vervroegd afschrijven op parkeergarages, 2017
 • Gemeente Eemsmond, Integrale kostprijsbenadering voor samenwerkingsverband, 2017
 • Gemeente Castricum, Grip op strandexploitatie, 2015
 • Bonaire, Meerjareninvesteringsplan, 2013
 • Gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer, Financiële scan fusie, 2012
 • Gemeente Den Haag, Analyse overhead Stedelijke Ontwikkeling, 2011
 • Gemeenten Den Haag, Effecten Wmo, 2006.
 • VNG, Ontwikkeling financiële positie gemeenten, 2006.