Advies voor bestuur en management in de publieke sector

  •     visie- en strategieontwikkeling

  •     organisatie- en procesdoorlichting

  •     organisatieontwikkeling

  •     financiën en bedrijfsvoering