Kunst, cultuur en erfgoed

Musea
Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen
 • Museum De Fundatie, Kritisch beoordelen plannen voor realiseren Rode-Loodsmuseum, 2022
 • Musea Het Valkhof en De Bastei, Mogelijkheden verkennen tot samenwerken, 2022
 • Museum De Bastei, Doorlichten en opstellen toekomstvarianten, 2022
 • Kasteel de Haar, Risicoanalyse, 2021
 • Het Noordbrabants Museum, 2021
 • Gemeente Amsterdam, Dwarskijksessie over verbouwplannen Amsterdam Museum, 2020
 • Nationaal Glasmuseum Leerdam, Doorlichten en opstellen toekomstvarianten, 2020
 • Gemeente Bergen NH, Doorlichten en opstellen toekomstvarianten Museum Kranenburgh, 2020
 • Frans Hals Museum, Begeleiden bij opstellen toekomstvarianten, 2020
 • Gemeente Haarlem, Doorlichten Frans Hals Museum, 2019
 • Kasteel de Haar, Museum Huis Doorn, Kasteel Amerongen en Slot Zuylen, Samenwerken, 2019
 • Museumplein Limburg, Benchmarkonderzoek, 2018
 • Museum Huis Doorn, Doorlichten, 2016
 • Museum Boijmans Van Beuningen, Beoordelen exploitatieopzet collectiegebouw 2015
 • Gemeente De Ronde Venen, Beoordelen exploitatieopzet Laaglandmuseum, 2014
 • Gemeente Sittard-Geleen, Doorlichten museum Het Domein, 2014
 • Gemeente Heerlen, Doorlichten Schunck*, Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum Heerlen 2012
 • OR Centraal Museum Utrecht, Second opinion over verzelfstandiging, 2012
Theaters en poppodia
 • Gemeente Nissewaard, Theater en centrum voor de kunsten verzelfstandigen?, 2018
 • Gemeente Zutphen, Doorlichten schouwburg, 2018
 • Schouwburg en poppodium Vlaardingen, Begeleiden fusie, 2018
 • Deventer Schouwburg, Opstellen meerjarenbegroting, 2018
 • Gemeente Papendrecht, Verzelfstandigen theater, 2016
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence-onderzoek stadsschouwburg, 2014
 • Schouwburg Dordrecht, Doorlichten, 2010
 • Gemeente Leeuwarden, Doorlichten schouwburg, 2010
 • Theater Venlo, Doorlichten, 2010
 • Gemeente Dordrecht, Opzetten verzelfstandiging schouwburg, 2010
 • Schouwburg Haarlemmermeer, Doorlichten, 2009
 • Gemeente Groningen, Verzelfstandiging horeca schouwburg en poppodium, 2004
Bibliotheken
 • Gemeente Vlaardingen en Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland, Begeleiden fusie, 2018
 • Gemeente Groningen, Beoordelen exploitatieopzet Groninger Forum, 2018
 • Bibliotheken Angstel, Vecht en Venen en Het Groene Hart, Opstellen visie op samenwerken of fusie, 2015
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence-onderzoek Biblionova, 2014
 • Gemeente Heerlen, Doorlichting Schunck*, 2012
Centra voor de Kunsten
 • Regionale muziekschool Winterswijk, Beoordelen levensvatbaarheid, 2018
 • Vier instellingen voor kunsteducatie in Drenthe, Begeleiden samenwerking en/of fusie, 2017
 • Gemeente Ridderkerk, Herstelplan regionale muziekschool, 2015
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence-onderzoek centrum voor de kunsten, 2014
 • Gemeente Heerlen, Doorlichting Schunck*, 2012
 • Gemeeente Arnhem, Second opinion verzelfstandiging muziekschool, 2010
 • Twee regionale muziekscholen in Fryslân, Onderzoeken mogelijkheden tot fusie, 2007
 • Regionale muziekschool regio Bolsward, Beoordelen levensvatbaarheid, 2006
 • Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Beoordelen uitgangspunten begroting, 2005
 • Gemeente Venlo, Opstellen plan van aanpak fusie muziekscholen, 2004
Archiefdiensten/regionale historische centra
 • Gemeente Sittard-Geleen, Toekomstige positionering archiefdienst, 2021
 • Gemeenten regio Vecht en Venen en Regionaal Historisch Centrum, Businesscase gezamenlijk e-depot, 2016
 • Gemeente Maastricht en Regionaal Historisch Centrum Limburg, Businesscase gezamenlijk e-depot, 2016
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence onderzoek Euregionaal historische centrum, 2014
 • Gemeente Heerlen, Doorlichten Historisch Goud, 2012
 • Regio Rivierenland, Doorlichten bedrijfsvoering regionaal archief, 2006
Andere culturele instellingen en samenwerkingen tussen culturele instellingen
 • Cultuurkwadraat, Onderzoek naar de toekomst van Cultuurkwadraat, 2023
 • Gemeente Doetinchem, Vormgeven Cultuurbedrijf, 2018
 • Energiehuis Dordrecht, Opstellen risicoanalyse exploitatie, 2014
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence-onderzoek filmhuis Het Domein, 2014
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en Landschapsbeheer Zuid-Holland, Visie op samenwerken, 2013
 • Gemeente Dordrecht, Beoordelen exploitatieplan Energiehuis (samenwerking tussen muziekschool, schouwburg en poppodium), 2010
 • Gemeente Winterswijk, Shared servicecentrum voor culturele instellingen (instituut voor kunst en cultuur, bibliotheek, centrum voor natuur en milieu-educatie, dierentehuis, museum, schouwburg, zwembad en welzijnsinstelling), 2005
 • Kreater, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Volksuniversiteit Haarlem, Begeleiden samenwerking, 2004
 • Provincie Gelderland, Doorlichten Centrum Beeldende Kunst, 2006
 • Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Opstellen fusiedocument en conceptstatuten, 2006