Expertise

Mijn expertises laten zich als volgt samenvatten:

Strategie en beleid herontwikkelen
 • Governance
 • Visie
 • Sturing en beheersing
 • Bekostiging en financiering
 • Vastgoedexploitatie
Uitvoering herontwikkelen
 • Anders uitvoeren binnen de bestaande organisatie
 • Inkopen, subsidiëren
 • Verzelfstandigen
 • Samenwerken met andere organisaties
 • Faciliteren
 • Fuseren
 • Ontvlechten
 • Liquideren
Extern onderzoek uitvoeren
 • Enquête-, raads-, staten- en college-onderzoek
 • Organisatieonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek (business case)
 • Evaluatieonderzoek
 • Second opinion
Politieke en bestuurlijke rust creëren
 • Begeleiden bestuurscolleges, managementteams
 • Interimmanagement op afzonderlijke dossiers