Over Toine van Helden

Adviseur voor bestuur en management in de publieke sector sinds 2001.

Ik heb in vaste dienst en als extern adviseur gewerkt bij alle overheidslagen en bij diverse gesubsidieerde instellingen. Daarbij heb ik me bezig gehouden met de besturingsprocessen, de primaire processen, de ondersteunende processen en  de relatie met andere overheden. Daardoor ben ik expert geworden op veel gebieden: visie- en strategieontwikkeling, organisatiedoorlichting, organisatieontwikkeling, financiën en bedrijfsvoering.

Tijdens mijn studie Economische Wetenschappen aan de Uninversiteit van Amsterdam heb ik mij verdiept in keuzevraagstukken bij de overheid en in de markt.

Bij mij staat voorop dat de organisatie die ik adviseer haar doelen scherper voor ogen krijgt en die doelen ook beter realiseert. Kernwoorden daarbij zijn: kijken naar het geheel binnen de actuele en historische context, scherpe analyse, effectieve communicatie, concrete resultaten en goed gevoel bij de geadviseerden.

Uniek is de combinatie van mijn kennis van het openbaar bestuur, van de inhoud van de vele verschillende publieke taken, van de organisatorische, financiële en juridische kanten ervan.