Samenwerken tussen organisaties

Begeleiden bij samenwerken en onderzoeken haalbaarheid van samenwerken
 • Werkom, ICT vanaf Morgen, gemeenten Zaanstad en Purmerend, 2021
 • Kasteel De Haar, Museum Huis Doorn, Kasteel Amerongen en Slot Zuylen, 2019
 • Vier instellingen voor kunsteducatie in Drenthe, 2017
 • Gemeenten regio Vecht en Venen en Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Gezamenlijk e-depot, 2016
 • Gemeente Maastricht en Regionaal Historisch Centrum Limburg, Gezamenlijk e-depot, 2016
 • Bibliotheken Angstel, Vecht en Venen en Het Groene Hart, 2015
 • Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht , Intergemeentelijke afdeling Bedrijfsvoering, 2015
 • Gemeente Sittard-Geleen, Due diligence-onderzoek bedrijfsvoering partners Cultuurbedrijf, 2014
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en Landschapsbeheer Zuid-Holland, 2013
 • Mobiliteitsbureaus West-Brabant en Zeeland, 2013
 • Gemeente Haarlemmermeer, Intergemeentelijk samenwerking in jeugdzorg, 2012
 • Gemeenten Regio Twente/Netwerkstad Twente, Visie op gezamenlijke ICT, 2008
 • Twee regionale muziekscholen in Fryslân, 2007
 • Gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Intergemeentelijke afdeling Belastingen, 2007
 • Gemeenten regio West-Brabant, Gezamenlijke salarisadministratie, 2006
 • Gemeenten regio Zuidwest Drenthe, Gezamenlijke salarisadministratie, 2006
 • Gemeente Winterswijk, Shared servicecentrum voor culturele instellingen, 2005
 • Kreater, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Volksuniversiteit Haarlem, 2004
Onderzoeken functioneren bestaande samenwerking
 • Gemeenten Waterland en Landsmeer, Sturing op Veiligheidsregio Zaanstand-Waterland, 2017
 • Gemeente Ridderkerk, Opstellen herstelplan regionale muziekschool, 2015
 • Gemeente Dordrecht, Risicoanalyse exploitatie shared service-organisatie Energiehuis, 2014
 • Gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland, Sturing op gemeenschappelijke regelingen, 2014
 • Gemeente Zwolle, Sturing en beheersing door gemeente op verbonden partijen, 2013
 • Bestuur Regio Utrecht, Governancestructuur en financiële sturing Trambedrijf en Uithoflijn, 2012
 • Regio Groningen-Assen, Juridische en financiële risico’s RegioTram, 2012
 • Gemeente Dordrecht, Beoordelen exploitatieplan Energiehuis (muziekschool, schouwburg en poppodium), 2010
 • Veiligheidsregio Amsterdam, Evaluatie, 2009
 • Ministeries van OCW en BZ, Evaluatie internationaal cultuurbeleid, 2007
 • Gemeente Arnhem, Doorlichting regionaal werkvoorzieningschap Presikhaaf, 2006
 • Regionale muziekschool regio Bolsward, Beoordeling levensvatbaarheid, 2006
 • Regio Rivierenland Doorlichting regionaal archief, 2006
 • Provincie Zuid-Holland, BTW-aspecten bij samenwerking met andere organisaties, 2004/05