Begeleiden besturen en managementteams

  • College van B&W gemeente Landerd, 2008
  • College van B&W gemeente Uden, 2007
  • MT gemeente Landerd, 2008