Onderzoeken

Onderzoeken voor gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen waterschappen
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Organisatieonderzoek, 2012
 • Provincie Limburg, Second opinion businesscases Chemelot Campus & Maastricht Health Campus, 2012
 • Waterschap Peel en Maasvallei, Twee grote waterschapsprojecten, 2011
 • Gemeente Weert, Integriteit van handelen door raadslid, 2010
 • Gemeente Veghel, Onrust en misstanden in de organisatie, 2008
 • Gemeente Apeldoorn, Bedrijfsvestiging Reesink, 2005
 • Gemeente Heeze-Leende, Grote projecten, 2004
 • Provincie Drenthe, Faillissement Noord-NL Bureau voor Toerisme, 2003
 • Gemeente Zoetermeer, Gedifferentieerde afvalstoffenheffing, 2003
Evaluaties en doorlichtingen van organisaties
 • Gemeente Zutphen, Doorlichting schouwburg, 2018
 • Regionale muziekschool Winterswijk, 2018
 • Museum Huis Doorn, 2016
 • Gemeente Sittard-Geleen, Gezondheid balans zes cultuurinstellingen, 2014
 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 2012
 • Schouwburg Dordrecht, 2010
 • Gemeente Leeuwarden, Schouwburg 2010
 • Schouwburg Haarlemmermeer, 2009
 • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, 2009
 • Gemeente Landerd, Gemeentelijke organisatie, 2008
 • Gemeente Uden, Gemeentelijke organisatie, 2007
 • Audiologisch instituut Auris, 2006
 • Gemeente Tiel, Regionaal archief Tiel, 2006
 • Regionale muziekschool Bolsward, 2006
 • Gemeente Arnhem, Regionale sociale werkvoorziening, 2006
 • Landelijke vereniging bibliotheeksector, 2006
 • Provincie Gelderland, CBK Gelderland, 2006
Evaluaties en doorlichtingen van organisatieonderdelen
 • Gemeente Utrecht, Werk en Inkomen, team Risk, 2014
 • Gemeente Capelle aan den IJssel, Bestuurs- en Managementondersteuning, Publiekszaken, Personeels- en Juridische Zaken, Facilitaire Dienst, 2008
 • Gemeente Katwijk, Wijkwerk, 2007
 • Stadsdeel Amsterdam-Centrum, Publiek, Welzijn en Economie, 2006
 • Gemeente Geertuidenberg, Civiel en cultuurtechniek, 2006
 • Gemeente Aalsmeer, Maatschappelijke Voorzieningen, 2005
Evaluaties en doorlichtingen van beleid en uitvoering van taken
 • Ministerie van Defensie, Evaluatie natuurvergunning herinrichting vliegbasis Woensdrecht, 2019
 • Gemeenten Waterland en Landsmeer, Sturing op veiligheidsregio Zaanstand-Waterland, 2017
 • Gemeente Eemsmond, Kostprijzen samenwerkingverband Wabo-taken, 2016
 • Gemeente Teylingen, Inhuur externen en Bestemmingsplannen, 2015
 • Gemeente Almere, Tijdregistratie Advies- en Ingenieursbureau, 2015
 • Gemeente Castricum, Strandexploitatie, 2015
 • Gemeente Tynaarlo, Onderhoud wegen, 2015
 • Ministerie I&M, Regionaal openbaar vervoer, 2014
 • Gemeenten Hillegom en Lisse, Afvalbeleid, 2014
 • Gemeenten regio Waterland, Grip op gemeenschappelijke regelingen, 2014
 • Gemeente Lansingerland, Onderwijsbeleid, 2014
 • Gemeente Zwolle, Beleid ten aanzien van verbonden partijen, 2013
 • Gemeente Beesel, Reservebeleid, 2013
 • Bonaire, Meerjareninvesteringsplan, 2013
 • Gemeente Nieuwkoop, Treasury, 2011
 • Gemeente Den Haag, Overhead Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 2011
 • Gemeente Veere, Sturend vermogen raad op programmabegroting, 2010
 • Waterschap Vallei en Eem, Inhuur externen, 2010
 • Gemeente Rijnswoude, Treasury, 2009
 • Waterschap Zuiderzeeland, Planvorming, Inhuur externen en Kosten leaseauto’s, 2009
 • Ministeries van BZ en OCW, Internationaal cultuurbeleid, 2007
 • Gemeente Bussum, Verbonden partijen/financiële relaties, 2007
 • Gemeenten Achterhoek, Accommodatiebeleid, 2007
 • Gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest, Zwembaden, 2007
 • Proces van verlenen bouwvergunning aan gemeentebestuurder, 2007.
 • Gemeente Maasdonk, Bouw- en woningtoezicht, 2007
 • Gemeente Ede, Integratiebeleid, 2006
 • Gemeente Zoetermeer, Sturen op grondexploitatie, 2004
 • Gemeente Lelystad, Treasury, 2004
Second opinions
Groninger Forum
 • Gemeente Groningen, Exploitatieopzet Groninger Forum, 2018
 • Gemeenten Wageningen en Renkum, Splitsing welzijnsorganisatie, 2016
 • Gemeente Culemborg, Verzelfstandiging gemeentelijk vastgoed, 2015
 • Gemeente Ridderkerk, Herstelplan regionale muziekschool ToBe, 2015
 • Museum Boymans Van Beuningen, Exploitatieopzet Collectiegebouw, 2015
 • Gemeente Dordrecht, Exploitatieplan cultuurorganisatie Energiehuis, 2014
 • Bestuur Regio Utrecht, Overgang vervoersregio naar provincie, 2014
 • Gemeente De Ronde Venen, Levensvatbaarheid Laaglandmuseum, 2014
 • Rekenkamerrapport, 2014
 • Bestuur Regio Utrecht, Financiële sturing Uithoflijn en governancestructuur Trambedrijf, 2012
 • Gemeente Amersfoort, Fusie welzijnsinstellingen, 2012
 • Regio Groningen-Assen, Verantwoordelijkheden en consequenties stopzetten RegioTram, 2012.
 • OR gemeente Utrecht, Verzelfstandiging Centraal Museum, 2012
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord, Fusie welzijnsinstellingen, 2007
 • Gemeente Zoetermeer, Herinrichting werkprocessen Ontwikkelbedrijf, 2005
Haalbaarheidsonderzoeken
 • Gemeente Krimpenerwaard, Voortzetting veer Gouderak- Moordrecht, 2016
 • Gemeente Maastricht en Regionaal Historisch Centrum Limburg, gezamenlijk e-depot, 2016
 • Gemeenten regio Vecht en Venen en Regionaal Historisch Centrum, gezamenlijk e-depot, 2016
 • Ministerie van V&J/COA, Van zelfstandige bestuursorganisatie naar agentschap, 2014
 • Gemeente Epe, Uitbesteden onderhoudstaken openbare ruimte, 2013
 • Gemeente Schiedam, Organisatie van havens en markten, 2011
 • Gemeenten regio West-Brabant, Gezamenlijke salarisadministratie, 2006
 • Gemeenten regio Zuidwest Drenthe, Gezamenlijke salarisadministratie, 2006
 • Gemeente Groningen, Verzelfstandiging horeca schouwburg en poppodium, 2004