Sturing en beheersing projecten en programma’s

Begeleiden ambtelijke top bij project- en programmasturing
 • Gemeente Helmond, Professionaliseren subsidiëring in sociaal domein, 2020 – 2022
 • Gemeente Arnhem, Doelgroepenvervoer, 2017
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Organisatieonderzoek, 2012
 • Waterschap Peel en Maasvallei, Opstellen nieuw projectstatuut, 2012
 • Gemeente Tiel, Ruimtelijke projecten, 2009
Evaluaties en doorlichtingen van projecten en programma’s
 • Gemeente Teylingen, Projectbeheersing, 2016
 • Gemeente Veenendaal, Aanbesteding welzijnstaken, 2015
 • Gemeente Hillegom, Project Reconstructie N208, 2013
 • Provincie Limburg, Businesscases Chemelot Campus & Maastricht Health Campus, 2012
 • Waterschap Peel en Maasvallei, Grote waterschapsprojecten, 2011
 • Provincie Flevoland, Programma bedrijfsinformatie, 2011
 • Ministerie VWS/CIBG, Verwijsindex risicojongeren, 2008
 • Gemeente Zoetermeer, Sturen op grondexploitatie, 2004
 • Gemeente Heeze-Leende, Grote projecten, 2004
 • Gemeente Zoetermeer, Invoering gedifferentieerde afvalstoffenheffing, 2003