Managementhistorie

Voorafgaand aan mijn adviseursleven verrichte ik de volgende managementfuncties in vast dienst:

Plaatsvervangend directeur:
  • Ministerie Financiën, kwartiermaker projectdirectie en Raad voor Vastgoedbeleid Rijksoverheid, 2001
  • Ministerie VROM/Rijksgebouwendienst, directie Financiën en Economie, 1997 – 2001
Afdelingshoofd:
  • Ministerie BZK, Financiële Organisatie binnenlands bestuur, 1991 – 1993
  • Provincie Noord-Holland, Bestuur en Toezicht; Onderzoek, 1993 – 1997
  • Ministerie VROM/Rijksgebouwendienst, Advies en audit; Begrotingszaken; Bedrijfsvoering, 1997 – 2001
Plaatsvervangend afdelingshoofd
  • Ministerie BZK, Financiële Verhoudingen en Middelenvoorziening, 1985 – 1991