Expertise

Mijn expertises laten zich als volgt samenvatten:

Strategie en beleid herontwikkelen
 • Governance
 • Visie
 • Sturing en beheersing
 • Bekostiging en financiering
Uitvoering herontwikkelen
 • Voorbereiden keuzen tussen:
  • Zelf anders uitvoeren
  • Uitvoering verzelfstandigen
  • Inkopen, subsidiëren
  • Faciliteren
  • Samenwerken
  • Fuseren
Extern onderzoek uitvoeren
 • Enquête-, raads-, staten- en college-onderzoek
 • Organisatieonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek (business case)
 • Evaluatieonderzoek
 • Second opinion
Politieke en bestuurlijke rust creëren
 • Begeleiden bestuurscolleges, managementteams
 • Interimmanagement op afzonderlijke dossiers