Governance

Begeleiden bij vernieuwen governance en juridische structuur:

  • Ministerie van V&J, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, 2014
  • MEE Zuid-Limburg, 2014
  • Agentschap Centraal Juridische IncassoBureau, 2008